חומש

Taught by Mrs. Handelsman

ספר דברים is a foundation and blueprint for כלל ישראל throughout the generations. משה רבינו, gives מוסר to בנ”י on all the עברות they had done in the מדבר. The רמב”ן in the beginning of ספר דברים says that all the מוסר in ספר דברים was given to encourage them and us in all דורות. Its purpose is to show us that even though we rebelled and turned away from ה’, He will never leave us, and will always accept us in תשובה.

ספר דברים is also known as משנה תורה, or a 2nd תורה, because משה רבינו repeats the תרי”ג מצות that were already given to בנ”י to remind them how to become close to הקב”ה and eternal life.

ר’ שמחה בנים: הבא לשוב בתשובה שלימה עצתו שילמד כל השנה בספר דברים – of Pesishcha

Anyone who wants to do complete תשובה should learn ספר דברים.

Goals:

אהבת ה

יראת ה’

בחירה

צניעות

Content:

Skills:

Homework/Test:

הכנה

I am looking forward to a beautiful and productive year together!